Privítanie

Vítame vás v spoločenstve Co-Dependents Anonymous,
v programe uzdravovania z kodependencie (spoluzávislosti). Tu každý z nás môže zdieľať svoje skúsenosti, silu a nádej vo svojej snahe nájsť slobodu tam, kde bolo otroctvo, a pokoj a mier tam, kde bol zmätok v našich vzťahoch ako s druhými, tak so sebou samým. Väčšina z nás hľadala cesty, ako odstrániť rozpory z našich vzťahových konfliktov i z konfliktov nášho detstva.

Mnohí z nás vyrástli v rodinách, kde se vyskytovali závislosti, nie však všetci. V každom prípade sme, každý z nás, zistili, že kodependencia je veľmi hlboko zakorenené kompulzívne (nutkavé) správanie, ktoré vzniklo v dôsledku našich niekedy iba mierne, inokedy naopak extrémne dysfunkčných rodinných systémov. Každý z nás vlastným spôsobom sám na sebe pocítil bolestivé zranenia zpôsobené prázdnotou nášho detstva i nenaplnenými vzťahmi v priebehu našich životov.

Pokúšali sme sa využívať druhých – našich partnerov, priateľov, dokonca naše deti, ako nášho jediného zdroja celistvosti, hodnoty a zdravia, a ich prostredníctvom si vynahradiť emocionálne straty z detstva. Naša životná minulosť môže rovnako obsahovať iné ťažké závislosti, do ktorých sme občas upadali, aby sme sa vymanili z prejavov nášho nezdravého jednania (kodependencie).

Všetci sme sa naučili život prežiť, ale v CoDA sa učíme svoj život skutočne žiť. Pomocou uplatňovania Dvanástich krokov a princípov, ktoré nachádzame v CoDA, na náš každodenný život a na naše vzťahy – ako prítomné tak minulé – môžeme zažiť oslobodenie od nášho sebadeštruktívneho životného štýlu. Je to individuálny proces rastu. Každý z nás „rastie“ svojim vlastným tempom a porastie i naďalej, pokiaľ zostane každodenne otvorený Božej vôli. Vzájomné zdieľanie je spôsobom vlastnej identifikácie; pomáha nám uvoľniť emocionálne putá našej minulosti a mierniť sklony k nutkavému ovládaniu našej prítomnosti.

Bez ohľadu na to, ako bolestivá bola vaša minulosť či ako beznádejná a zúfalá sa zdá vaša prítomnosť, v programe CoDA je nádej pre zajtrajšok. Už nebudete mať potrebu spoliehať sa na druhých ako na silu väčšiu než je vaša. Nech tu namiesto toho nájdete novú vnútornú silu k tomu, aby ste boli takí, akí ste v Božích očiach – vzácni a slobodní.

Čo je Co-Dependents Anonymous?


Co-Dependents Anonymous je spoločenstvo žien a mužov, ktorých spoločným cieľom je získať zdravé vzťahy. Jedinou požiadavkou pre členstvo je túžba po zdravých a láskyplných vzťahoch. Stretávame sa, aby sme sa vzájomne podporili a zdieľali medzi sebou svoje skúsenosti na ceste hľadania seba samého, na ktorej sa učíme mať v láske vlastné ja. Uplatňovať tento program v živote umožňuje každému z nás stávať sa stále úprimnejším k samému sebe v poznávaní našich vlastných životných skúseností a nášho kodependentného chovania.

Čo sa týka poznania a múdrosti, spoliehame sa na Dvanásť krokov a Dvanásť tradícií. To sú princípy nášho programu a našimi sprievodcami k dosiahnutiu úprimných a naplňujúcich vzťahov so sebou samým i s druhými. V CoDA sa každý učíme vytvoriť most k Sile väčšej než je naša, spôsobom ako ju sami poznávame, a rovnaké privilégium doprajeme i ostatným.

Tento proces obnovy je pre nás darom uzdravenia. Aktívnou prácou na programe CoDA môže každý z nás získať novú radosť, prijatie a pokoj vo svojom živote.