12 prísľubov

Prácou na programe Co-Dependents Anonymous môžem dosiahnuť zázračné zmeny vo svojom živote, pokiaľ sa poctivo usilujem o naplnenie Dvanástich krokov a pridržiavam sa Dvanástich tradícií.

 1. Poznávam nové vedomie spolupatričnosti. Pocit prázdnoty a opustenosti sa vytratí.

 2. Už nie som ovládaný svojimi obavami a strachom. Svoj strach som prekonal a jednám s odvahou, čestne a dôstojne.

 3. Poznávam novú slobodu.

 4. Oslobodzujem sa od pocitov obáv, viny a sklamania týkajúcich sa mojej minulosti i súčasnosti. Som dostatočne bdelý, aby som sa k nim nevracal.

 5. Poznávam novú lásku a prijatie seba samého i druhých. Cítim sa nepochybne láskyplný, milujúci a milovaný.

 6. Učím sa vidieť seba samého ako rovnocenného s druhým. Moje nové i obnovené vzťahy sú výlučne s rovnocennými partnermi.

 7. Som schopný utvárať a udržovať zdravé a láskyplné vzťahy. Potreba ovládať druhých a manipulovať nimi zmizne, akonáhle sa naučím dôverovať tým, ktorí sú skutočne dôveryhodní.

 8. Učím sa, že je možné sa zotaviť – stať sa viacej milujúcim, dôveryhodným a podporujúcim. Mám možnosť komunikovať s vlastnou rodinou spôsobom, ktorý bude bezpečný pre mňa a plný úcty a rešpektu voči ostatným rodinným príslušníkom.

 9. Poznávam, že som jedinečné a vzácne stvorenie.

 10. Už sa nepotrebujem spoliehať iba na druhých, že len prostredníctvom nich získam svoj pocit hodnoty.

 11. Spolieham sa na vedenie, ktoré dostávam od mojej Vyššej Moci, a začínam dôverovať svojim vlastným schopnostiam.

 12. Prežívam stále intenzívnejší pokoj, silu a duchovný rast vo svojom každodennom živote.