sobota 4. augusta 2012

Skupiny CODA na Slovensku


Co-Dependents Anonymous = Anonymní spoluzávislí je spoločenstvo žien a mužov, ktorých spoločným  cieľom je získať zdravé vzťahy. Jedinou požiadavkou pre členstvo je túžba po zdravých a láskyplných vzťahoch. Stretávame sa, aby sme sa vzájomne podporili a zdieľali medzi sebou svoje skúsenosti na ceste hľadania seba samého, na ktorej sa učíme mať v láske vlastné ja. Uplatňovať tento program    v živote umožňuje každému z nás stávať sa stále úprimnejším k samému sebe   v poznávaní našich vlastných životných skúseností a nášho kodependentného chovania.


Čo sa týka poznania a múdrosti, spoliehame sa na Dvanásť krokov a Dvanásť tradícií. To sú princípy nášho programu a našimi sprievodcami k dosiahnutiu úprimných a naplňujúcich vzťahov so sebou samým i s druhými. V CoDA sa každý učíme vytvoriť most k Sile väčšej než je naša, spôsobom ako ju sami poznávame, a rovnaké privilégium doprajeme i ostatným.
Tento proces obnovy je pre nás darom uzdravenia. Aktívnou prácou na programe CoDA môže každý z nás získať novú radosť, prijatie a pokoj vo svojom živote.


ADRESÁR SKUPÍN:
 

Nitra
skupina ukončila svoju činnosť, je transformovaná do skupiny EA

Bratislava
Piatok: 19,00 hod.
Skupina: CODA
OZ PRIMA, Hviezdoslavovo nám. 17
kontakt: Zuzka 0903 780 896


Spišská Nová Ves
Utorok 18,00 hod.
Šafárikovo námestie 3, stredisko DIETKA
oproti kinu Mier (sídlisko Mier)
kontakt: Janka 0917 086 128, Marek 0915 929 084
codasnv@gmail.com

Prešov

Sobota: 15.30 h
Skupina: "Hrejivý pokoj"
Fintice č.9, pri zastávke MHD č.21 s názvom Gribľovec
Kontakt: Jarmila 0918 097 796