Čo je to spoluzávislosť

Róbert Subby v knihe Codependency, An Emerging Issue definuje spoluzávislosť ako „emočný, psychologický a behavioristický stav u človeka, ktorý vzniká v dôsledku dlhodobého vystavenia a dodržiavania obmedzujúcich pravidiel, ktoré bránia úprimnému vyjadrovaniu pocitov a tiež priamej diskusii o osobných a medziľudských problémoch". Earnie Larsen, ďalší odborník a priekopník v oblasti spoluzávislosti, definuje spoluzávislosť ako „také deštruktívne a naučené správanie alebo povahové vlastnosti, ktoré znižujú schopnosť nadväzovať a prežívať láskyplné vzťahy".

Existujú aj menej odborné definície. „Spoluzávislosť znamená, že som dozorca," vraví jedna žena. „Byť spoluzávislý znamená, že mám za manžela alkoholika," povedala iná žena. „Tiež to znamená, že musím chodiť na stretnutia pre spoluzávislých"

Ďalšie definície spoluzávislosti: „Spoluzávislosť znamená, že stále hľadám niekoho, na koho by som sa nalepila." „Spoluzávislosť," vysvetľoval iný človek „je vedomie toho, že všetky moje vzťahy sa budú rozvíjať rovnakým spôsobom (bolestným) alebo skončia rovnako (katastrofálne). Alebo oboje."

Existuje takmer toľko definícií spoluzávislosti, ako je skúseností, z ktorých vychádzajú. V zúfalstve (alebo možno osvietení) niektorí terapeuti vyhlasujú: „Spoluzávislosť je všetko a každý je spoluzávislý." Takže kde je pravda? Ktorá definícia je presná?

Zodpovedať túto, aj ďalšie otázky nám pomôže kniha autorky Melody Beattieovej s názvom Koniec spoluzávislosti. Kniha je na našom trhu vypredaná, nové vydanie sa nechystá, z toho dôvodu je možné knihu iba zapožičať, záujemcovia hláste sa na niektorej skupine CODA.


Podľa autorky uvedenej knihy:
Spoluzávislý človek je ten, kto sa dáva ovplyvňovať správaním druhého človeka a cíti nutkanie kontrolovať jeho správanie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára